ETİKET: KDV

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ GENEL AÇIKLAMA 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’ nun 28. Maddesi BSMV’ nin konusunu ve vergiyi doğuran olayı açıklamıştır:  Banka ve sigorta...

Katma Değer Vergisi Tevkifatı

Katma Değer Vergisi Tevkifatı

Öz   Katma Değer Vergisi Tevkifatı kurumlar vergisi, gelir vergisi, özel tüketim vergisi uygulamalarında olduğu gibi vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla getirilmiş bir müessesedir. Kanun...