KATEGORİ: KURUMLAR VERGİSİ

İştirak Kazancı İstisnası

İştirak Kazancı İstisnası

Giriş İştirak Kazancı İstisnası 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-a maddesi; tam ya da dar mükellef kurumların başka bir tam mükellef kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde...] }

İşletmelerde Oluşan Firelerin Vergisel Boyutu

İşletmelerde Oluşan Firelerin Vergisel Boyutu

Giriş İşletmelerde Oluşan Firelerin Vergisel Boyutu iş ve işlemlerin özelliğine göre değişik varyasyonlarla ele alınmaktadır. Öncelikle KDVK 60 Nolu Sirkülerinde fire, bir malın imalat sürecinde veya...] }

Emisyon Primi Kazancı İstisnası

Emisyon Primi Kazancı İstisnası

ÖZ Emisyon Primi Kazancı İstisnası da dahil olmak üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesi kurumların elde etmiş olduğu bazı kazançları kurumlar vergisinin hesaplanmasında istisna...] }