ETİKET: VERGİ AFFI

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Torba Kanun

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Torba Kanun

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Torba Kanun 11.11.2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. İlerleyen günlerde Resmi Gazete‘de yayınlanacaktır.  Devlet ve kamu tüzelkişiliklerine borçlu...

Varlık Barışı Nedir?

Varlık Barışı Nedir?

Varlık Barışı Uygulaması Varlık Barışı uygulamasının temel dayanağı 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun‘ dur.  Kanunun 1. Maddesi kanunun amaç ve kapsamını açıklar:...