Selim DOĞRU

Selim DOĞRU

TÜM İÇERİKLERİ

Asgari Ücretin Vergilendirilmesi

Asgari Ücretin Vergilendirilmesi

Asgari Ücretin Vergilendirilmesi , 2021 yılının ilk 6 ayı için yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte yine en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Asgari ücret...

Youtube Reklamlarından Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi

Youtube Reklamlarından Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi

ÖZ Youtube Reklamlarından Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi konusu son yıllarda popülerlik kazanmış durumdadır. Bu kazancın vergilendirilmesi hakkında soruların artmış olması şüphesiz bu sektörden kazanç sağlayanların ve...

Hazine ve Maliye Bakanlığı [Birleşme-Ayrılma-Birleşme]

Hazine ve Maliye Bakanlığı [Birleşme-Ayrılma-Birleşme]

  Hazine ve Maliye Bakanlığı [Birleşme-Ayrılma-Birleşme]   Devlet hazinesinden kastedilen şey; devletin taşınır ve taşınmaz malları ile diğer değerli mal varlıklarının tamamıdır.  Hazine dendiğinde bizim aklımızda...

Gelir Vergisi Nedir – Nasıl Hesaplanır

Gelir Vergisi Nedir – Nasıl Hesaplanır

Gelir Vergisi Nedir – Nasıl Hesaplanır Gelir Nedir ? Gelir Vergisini Kimler Ödemelidir ? 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1. Maddesine göre; gerçek kişilerin gelirleri gelir...

KDV Nasıl Hesaplanır?

KDV Nasıl Hesaplanır?

KDV Nasıl Hesaplanır? Uzun adıyla Katma Değer Vergisi, kısa adıyla ise KDV yapılan mal ve hizmet teslimlerinde mal ve hizmetler için teslim edene ödenen bir vergidir....

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ GENEL AÇIKLAMA 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’ nun 28. Maddesi BSMV’ nin konusunu ve vergiyi doğuran olayı açıklamıştır:  Banka ve sigorta...

Big Mac Endeksi

Big Mac Endeksi

Big Mac Endeksi 1986 yılından beri The Economist tarafından yayınlanmakta olan, belirli ülkelerin para birimleri arasındaki satın alma gücü paritesini ortaya koyan bir yöntemdir. Bu satın...

İştirak Kazancı İstisnası

İştirak Kazancı İstisnası

Giriş İştirak Kazancı İstisnası 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-a maddesi; tam ya da dar mükellef kurumların başka bir tam mükellef kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde...

İşletmelerde Oluşan Firelerin Vergisel Boyutu

İşletmelerde Oluşan Firelerin Vergisel Boyutu

Giriş İşletmelerde Oluşan Firelerin Vergisel Boyutu iş ve işlemlerin özelliğine göre değişik varyasyonlarla ele alınmaktadır. Öncelikle KDVK 60 Nolu Sirkülerinde fire, bir malın imalat sürecinde veya...

Katma Değer Vergisi Tevkifatı

Katma Değer Vergisi Tevkifatı

Öz   Katma Değer Vergisi Tevkifatı kurumlar vergisi, gelir vergisi, özel tüketim vergisi uygulamalarında olduğu gibi vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla getirilmiş bir müessesedir. Kanun...