KATEGORİ: VERGİ ANALİZİ

İştirak Kazancı İstisnası

İştirak Kazancı İstisnası

Giriş İştirak Kazancı İstisnası 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-a maddesi; tam ya da dar mükellef kurumların başka bir tam mükellef kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde...] }

İşletmelerde Oluşan Firelerin Vergisel Boyutu

İşletmelerde Oluşan Firelerin Vergisel Boyutu

Giriş İşletmelerde Oluşan Firelerin Vergisel Boyutu iş ve işlemlerin özelliğine göre değişik varyasyonlarla ele alınmaktadır. Öncelikle KDVK 60 Nolu Sirkülerinde fire, bir malın imalat sürecinde veya...] }