ETİKET: KREDİ

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ GENEL AÇIKLAMA 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’ nun 28. Maddesi BSMV’ nin konusunu ve vergiyi doğuran olayı açıklamıştır:  Banka ve sigorta...